Skip to content

Rejestracja Dzieci na Weekend

17-19 czerwca 2022 r. 

Prosimy o podanie imion, nazwisk i wieku dzieci, które są zapisane na weekend w Częstochowie.